Thông tin


Kênh ươm tạo Sáng kiến xã hội và Doanh nghiệp xã hội trực tuyến SOIN
  •  Địa chỉ : Phòng 2302, tòa nhà 101, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  •  Số điện thoại : +84 24 3537 8746
  •  Fax : 
  •  Email : sangtaoxahoi@csip.vn
  •  Website : soin.org.vn

Kết nối với chúng tôi
 

Liên hệ