Khởi nghiệp plus đưa sáng kiến xã hội của bạn cất cánh bằng cách kết nối bạn tới các chương trình hỗ trợ, ươm tạo, tăng tốc, các cuộc thi khởi nghiệp của các đối tác với SOIN trong nước và trên thế giới. Bạn hãy lựa chọn chương trình, cuộc thi phù hợp với sáng kiến của mình và đăng ký tham dự nhé.

Trong quá trình đăng ký tham gia các chương trình liên kết, bạn có thể tham khảo các tài liệu do SOIN cung cấp trên Cổng kiến thức, hoặc hoàn thiện ý tưởng của mình trên Khởi nghiệp cùng SOIN


DBS-NUS Social Venture Challenge Asia

Asia is calling for its social heroes.
Do you have a business solution that can significantly improve the community around you in a sustainable manner? The DBS-NUS Social Venture Challenge Asia is back, and we want the spotlight on you! With total award money of over SGD$100,000, this can be the crucial boost to take your social impact to the next level.
Top teams will be flown into Singapore in October 2018 for a four-day finale programme, where you can network with industry experts and impact funders, attend a 1-day Special Boot-Camp training, and more!

Thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây


Ban tổ chức

Tên: DBS-NUS Social Venture Challenge Asia

Email: svca@nus.edu.sg

Địa chỉ: 21 Heng Mui Keng Terrace - Singapore 119613

Số điện thoại: 111111111

Sự kiện
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Sự kiện
02-04-2018 03-05-2018

Application Period

01-05-2018 30-06-2018

Judging Round 1

17-06-2018 17-06-2018

Announcement of Shortlisted Teams

01-07-2018 30-08-2018

Judging Round 2

20-08-2018 20-08-2018

Announcement of Finalist Teams

15-10-2018 18-10-2018

Grand Finale in Singapore


Đăng ký