Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.BLUEPRINT TO MARKET: Impact Capital Australia

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đầu tư tác động

Lượt tải: 0


Tải về


This is a Blueprint for what could be: a unique, independent financial corporation with a mandate clearly linked to our future productivity and prosperity. Impact Capital Australia (ICA) would be something new for Australia. Its mission and mandate would focus on driving development of the market for impact investment towards scale for the benefit of Australian communities.
Author: Impact Investing Australia