Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Built To Last

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Khởi nghiệp

Lượt tải: 0


Tải về


Tóm tắt nội dung: Xây dựng để Trường tồn
Bộ công cụ này dành cho ai?
Nói một cách đơn giản, doanh nhân xã hội là những người hành động để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Điều đó không có nghĩa là họ nhất thiết phải phát triển các giải pháp toàn cầu, phức tạp cho các vấn đề quy mô lớn; các doanh nhân xã hội thường chỉ chọn ra một vấn đề trong cộng đồng và cam kết giải quyết nó. Vì vậy, nếu bạn đã được trao giải Quán quân cộng đồng hoặc giải thưởng UnLtd, đó là vì chúng tôi muốn hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề bạn đã chọn và chúng tôi tin rằng bạn là một doanh nhân xã hội với niềm đam mê và quyết tâm thành công.
Sử dụng bộ công cụ như thế nào
Bộ công cụ này được thiết kế để hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm cách làm cho dự án của bạn có hiệu quả lâu dài, qua đó trở nên bền vững. Đây là tập hợp các nguồn lực và thông tin được nhóm theo các chủ đề và được đặt theo thứ tự phù hợp từ khái niệm đến đánh giá. Bạn có thể áp dụng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng có thể tham khảo và sử dụng từng phần riêng biệt khi cần thiết hoặc khi gặp phải một chủ đề cụ thể không biết. Các công cụ được tạo ra để bạn có thể sử dụng chúng và xem lại chúng. Nếu bạn nhận được giải thưởng UnLtd, có thể bạn sẽ muốn thảo luận các phát hiện với người Quản lý Phát triển của mình. Nếu không phải, bạn có thể muốn thảo luận những phát hiện đó với ai đó đóng vai trò tư vấn cho dự án của bạn. Đây là một hướng dẫn thực tế cho các chủ đề đã được đề cập, do đó không đầy đủ. Tuy nhiên, là một doanh nhân xã hội, bạn hiểu tầm quan trọng của việc xoay xở và sáng tạo để làm cho dự án của mình tốt nhất. Chúc may mắn!
Introduction:
This toolkit is designed to assist you in your quest to make your project have lasting effects by supporting you to make it sustainable. It is a collection of resources and information grouped under subject headings and placed in a relevant order from concept to evaluation. You can follow it through from start to finish but each of the sections also stands alone so you can dip in and out and use the tools as and when you need a bit of assistance or if you are unfamiliar with a particular subject. The tools were created so you can use them and revisit them.