Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Design in Public and Social Innovation – What Works, and What Could Work Better

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đổi mới sáng tạo

Lượt tải: 0


Tải về


Nguồn: Từ Geoff Mulgan (NESTA)
Tóm tắt:
Trong tài liệu này, tác giả nghiên cứu các yếu tố của phương pháp thiết kế, các ưu điểm của mô hình hiện tại, một số nhược điểm, các chỉ trích phổ biến cũng như khả năng khắc phục. Như tác giả chỉ ra, thiết kế có khả năng đóng góp lớn – nhưng các chỉ trích lớn tiếng trong thập kỷ vừa qua gây nhiều trở ngại hơn là thúc đẩy công việc này. Các nhà thiết kế ngày nay cần tìm một cách thức hài hoà hơn, tập trung nhiều hơn vào kết quả và vận dụng các “mánh” cần thiết cho đổi mới xã hội và nhận ra rằng họ có nhiều khả năng thành công nhất khi làm việc trong các nhóm mà thành viên có các kỹ năng bổ sung cho nhau.
Introduction:
In this paper I look at the elements of the design method; the strengths of current models;
some of their weaknesses and the common criticisms made of them; and what might be the way forward. As I will show design has a great deal to contribute – but the grandiose claims made at times over the last decade have often been more a hindrance than a help. Designers now need to find a humbler tone, to pay more attention to results, to attend to the ‘deep craft’ that’s needed for successful public innovation, and to recognise that they are most likely to achieve their best within teams bringing together complementary skills.