Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Design Thinking

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Tư duy thiết kế

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt:
Tư duy Thiết kế là quá trình thiết kế cho phép giải quyết các vấn đề phức hợp. Nó kết hợp giữa kinh nghiệm của người dùng, tư duy hệ thống, tạo mẫu nhanh tương tác và phản hồi của các bên liên quan để dẫn dắt bạn qua các giai đoạn liên tiếp trong quá trình thiết kế. Tư duy thiết kế, giống như các hệ thống phức hợp, mang tính đa ngành. Nó bao gồm tất cả các lĩnh vực truyền thống bằng cách thừa nhận rằng mọi thứ trên thế giới đều được thiết kế. Do đó, tư duy thiết kế không chỉ dừng lại ở thiết kế các đồ vật như ghế ngồi và cốc cà phê “sang chảnh” mà còn có thể ứng dụng trên tất cả các lĩnh vực, từ thiết kế tổ chức một cách hiệu quả, đến tổ chức các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tài chính.
Introduction:
Design thinking is a design process that enables us to solve complex problems. It combines deep end-user experience, systems thinking, iterative rapid prototyping and multi-stakeholder feedback to guide us through the successive stages in our design. Design thinking, like complex systems, is interdisciplinary. It cuts across traditional domains by recognizing that everything in our world is designed. Thus, it takes design out of its comfort zone of building chairs and fancy coffee cups to apply it to all areas, from designing effective organizations to creating healthcare and financial services.