Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Doanh nghiệp xã hội

Community development: Xóm Cầu Vồng case study

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Media Community Management

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Media Principles

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Facebook Overview

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Media Overview

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Agenda of Facebook training

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Quản lý xây dựng cộng đồng trên mạng xã hội

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Quy tắc mạng xã hội

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Tổng quan về facebook

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Tổng quan về mạng xã hội

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Agenda chương trình tập huấn cơ bản về mạng xã hội

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0