Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Doanh nghiệp xã hội

Power to the People: How to Create a Profitable Social Enterprise

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Start your Social Enterprise

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
A business planning guide to developing a social enterprise

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Changing the World: A beginners Guide to Social Entrepreneurship

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Understanding Social Business Models in the Employment Sector

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
How to guide marketing.

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

276
Monitoring & Evaluation for Social Entrepreneurs

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
2018 HULT PRIZE CHALLENGE (information on environmental problems)

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Báo cáo tóm tắt về xã hội dân sự Việt Nam

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0