Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Doanh nghiệp xã hội

The Lean Start-up

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Kinh nghiệm nước Anh và một số gợi mở cho Việt Nam.

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
CSIP - Báo cáo năm hoạt động thứ 7

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Mô hình Mái ấm Tre Xanh

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0