Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Doanh nghiệp xã hội

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Trung tâm REACH

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0