Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Impact Measurement in Practice

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đầu tư tác động

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt: Đo lường tác động
Một bài báo được viết bởi Nhóm công tác về Đo lường Tác động, dưới sự chỉ đạo của Lực lượng đặc biệt Đầu tư tác động xã hội, cung cấp các hướng dẫn đo lường tác động cho các nhà đầu tư, cũng như tầm nhìn phát triển đầu tư tác động trong những năm tới. Bài báo này được viết cho những người đang làm đầu tư tác động, người thực thi và các chuyên gia đo lường tác động. Bài báo cũng xác định bảy nguyên tắc thực hành mà các nhà đầu tư có thể tích hợp vào hoạt động quản lý ở cấp danh mục cũng như trong các giao dịch cụ thể.
Introduction:
Despite the centrality of impact measurement in the Venture Philanthropy approach and of the large uptake of the five-step program, many venture philanthropy organizations still consider it difficult to implement impact measurement in their daily practice, and ask for more guidance as of the do's and don'ts of impact measurement. The two case studies presented in this report aim to fill this knowledge gap, by providing examples of how two leading organisations – Investisseurs et Partenaires (I&P) and Reach for Change – have developed their own impact measurement system and how they have dealt with issues such as proportionality, attribution and additionality.