Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Is Your Nonprofit Built for Sustained Innovation?

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt: Tổ chức phi lợi nhuận của bạn có được xây dựng để đổi mới sáng tạo bền vững không?
Điểm mấu chốt giúp các tổ chức phi lợi nhuận trở nên chủ động và hiệu quả trong đổi mới sáng tạo chủ yếu dựa vào một cách tiếp cận liên tục và có chủ ý. Dù xu hướng hiện nay là đề cao vai trò của những giám đốc và doanh nhân “anh hùng”, với hầu hết các tổ chức, những tiến bộ đáng kể để trở nên sáng tạo hơn đòi hỏi sự khám phá một cách có hệ thống, thử nghiệm, thí nghiệm và gặp lỗi, học hỏi theo thời gian. Đổi mới không phải là ma thuật hay bí ẩn gì cả; các tổ chức phi lợi nhuận có hiệu suất cao chứng minh rằng các tổ chức có thể tự trau dồi khả năng đổi mới.
Các tổ chức vượt trội trong việc liên tục tạo ra đổi mới theo thời gian không hề giống nhau. Nhưng thông qua nghiên cứu này, chúng tôi xác định sáu yếu tố chung cho các tổ chức phi lợi nhuận có nhiều năng lực để đổi mới: lãnh đạo trao quyền cho nhân viên; văn hoá tò mò, nơi nhân viên nhìn rộng hơn các nhiệm vụ hàng ngày, các giả định về câu hỏi và thách thức mang tính xây dựng tới tư duy mọi người cũng như tới hiện trạng ; đội ngũ đa dạng; luôn cập nhật thông tin và quan điểm từ bên ngoài tổ chức (gồm cả người hưởng lợi) cũng như bên trong tổ chức; các dòng ý tưởng; và nguồn lực như tài trợ, thời gian, đào tạo và các công cụ thiết yếu để hỗ trợ công tác đổi mới.
Nguồn: Bởi Nidhi Sahni, Laura Lanzerotti, Amira Bliss, & Daniel Pike.
Introduction:
The answer to nonprofits becoming proactive and effective at innovation lies largely in committing to a continuous, intentional approach. Despite our tendency to celebrate “heroic” chief executives and entrepreneurs, for most organizations, meaningful progress towards being more innovative requires systematic exploration, experimentation, and trial and error, where learning compounds over time. Innovation is neither magic nor mystery; high-performing nonprofits demonstrate that organizations can deliberately cultivate the capacity to innovate.
Organizations that excel at continuously generating innovations over time can look very different from each other. But through our research, we have identified six elements common to nonprofits with a high capacity to innovate: leadership that empowers staff; A curious culture, where staff look beyond their day-to-day obligations, question assumptions, and constructively challenge each other’s thinking as well as the status quo; Diverse teams; Porous boundaries that let information and insights flow into the organization from outside voices (including beneficiaries) and across the organization itself; Idea pathways; and resources—funding, time, training, and tools—vital to supporting innovation work.