Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Measuring Impact

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đầu tư tác động

Lượt tải: 0


Tải về


A paper written by the Working Group on Impact Measurement under the direction of the Social Impact Investment Taskforce which provides guidelines for impact measurement to impact investors, as well as a vision for the evolution of impact measurement in the years ahead. It is written for impact investing practitioners, by practitioners and impact measurement specialists. The paper also identifies seven best practice guidelines which impact investors can integrate into investment management at the portfolio level as well as into specific deals.