Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Sáng tạo xã hội

Is Your Nonprofit Built for Sustained Innovation?

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
The Open book of Social Innovation.

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Guide to Social Innovation

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Investing in Innovative Social Ventures: A practice guide (2015)

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Innovation in Cities

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Social Lean Canvas

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
5 năm hành trình của những người phi lý

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0