Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Social Finance in Brazil: Solutions to Social and Environmental Challenges

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đổi mới sáng tạo

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt: Tài chính xã hội ở Brazil: Giải pháp cho những thách thức xã hội và môi trường
Tài liệu này cung cấp một loạt các nghiên cứu trường hợp đổi mới xã hội từ mỗi khu vực tham gia dự án INNOVATE. Dự án INNOVATE châu Âu được phát triển theo Chương trình quốc gia khu vực Đại Tây Dương (the Atlantic Area Transnational Programme) (2007-2013). Mục tiêu chính là tăng cường năng lực của chính quyền địa phương và khu vực để thúc đẩy thay đổi kinh tế và phát triển nền kinh tế tri thức. Dự án ban đầu có sự tham dự của sáu đối tác đại diện cho các quốc gia của khu vực Đại Tây Dương chia sẻ một thách thức chung: thực hiện các sáng kiến và ý tưởng mới để kích thích chuyển đổi kinh tế ra khỏi tiềm năng nội sinh khu vực của họ.
Introduction:
This document provides a series of social innovation case studies from each of the regions participating in the INNOVATE project. INNOVATE is a European project developed under the Atlantic Area Transnational Programme (2007-2013). The main objective was to increase the capacity of the local and regional authorities to promote economic change and the development of a knowledge-based economy. The project originally involved six partners representing all countries of the Atlantic area sharing a common challenge: implementing new initiatives and ideas to stimulate economic conversion out of their regional endogenous potential.