Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Social Investment Toolkit

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Đầu tư tác động

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt:
Thông tin chi tiết từ Ashoka, hiệp hội toàn cầu của các doanh nhân xã hội hàng đầu thế giới · Lời khuyên thiết thực từ các học viên và những người tiên phong trong lĩnh vực này · Công cụ chẩn đoán giúp bạn tìm ra những phần nào trong đề xuất đầu tư của bạn. , chẳng hạn như: · Các khía cạnh pháp lý của việc khởi chạy một doanh nghiệp xã hội: bạn có nên là một tổ chức phi lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc lai?
Introduction:
Insights from Ashoka, the global association of the world’s leading social entrepreneurs · Practical advice from practitioners and pioneers in the field · Diagnostic tools to help you work out which parts of your investment proposal to work on The Toolkit also offers unique advice specifically for social enterprises, such as: · The legal aspects of launching a social enterprise: should you be a for-profit, not-for-profit, or a hybrid?