Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.The Open book of Social Innovation.

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Nội dung tóm tắt: Cuốn sách mở về đổi mới xã hội
Tác giả: Robin Murray, Julie Caulier-Grice, Geoff Mulgan
Cuốn sách này nói về những cách thức mà con người sử dụng để tìm ra các câu trả lời mới và hiệu quả hơn, trả lời cho những thách thức lớn nhất trong thời đại chúng ta: làm sao để giảm dấu chân carbon; làm thế nào để sống khoẻ mạnh; và làm thế nào để chấm dứt đói nghèo. Cuốn sách mô tả các phương pháp và công cụ đổi mới được sử dụng trên thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau – lĩnh vực tư và công, xã hội dân sự, hộ gia đình - trong các lĩnh vực giao thoa của kinh tế xã hội, doanh nhân xã hội và doanh nghiệp xã hội. Cuốn sách lấy tư liệu đầu vào từ hàng trăm tổ chức để tài liệu hoá lại các phương pháp đang được sử dụng trên toàn thế giới. Các tài liệu này nhằm hỗ trợ tất cả những người tham gia vào đổi mới xã hội: các nhà hoạch định chính sách có thể giúp tạo ra các điều kiện phù hợp để phát triển; các quỹ và nhà hảo tâm có thể tài trợ và hỗ trợ; các tổ chức xã hội cố gắng đáp ứng nhu cầu xã hội hiệu quả hơn; các doanh nhân xã hội và các nhà đổi mới.
Introduction:
This book is about the many ways in which people are creating new and more effective answers to the biggest challenges of our times: how to cut our carbon footprint; how to keep people healthy; and how to end poverty. It describes the methods and tools for innovation being used across the world and across different sectors – the public and private sectors, civil society and the household – in the overlapping fields of the social economy, social entrepreneurship and social enterprise. It draws on inputs from hundreds of organisations to document the many methods currently being used around the world.
Author: The Young Foundation and Nesta