Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Thư viện luật pháp

Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃ

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Nghị định Về việc đăng ký doanh nghiệp số 78/2015/NĐ-CP

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

307
Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0
Luật doanh nghiệp 2014

Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

0