Tạo ý tưởng mới
Tối 15/9, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng, Trường phổ thông liên cấp song ngữ Wellspring...
Dự án Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội trực tuyến SOIN được bắt đầu từ quý 3 năm 2016. Đầu năm 2017 bản demo của...
{user_name}