Tạo ý tưởng mới
CƠ HỘI NHẬN GIẢI THƯỞNG 50,000$ VÀ HUY ĐỘNG VỐN LÊN ĐẾN 2 TRIỆU ĐÔ LA
vào 14/11/2017 15:58:37

Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam đang tập trung vào các dự án phát triển bền vững?

 • Bạn là DNNVV kinh doanh tạo tác động xã hội tại địa phương hoặc trong khu vực Đông Nam Á?
 • Bạn đang “khát vốn” và muốn tìm kiếm nguồn đầu tư cũng như hỗ trợ kỹ thuật phù hợp?

Hãy đăng ký tham gia Capital Mobilisation Challenge, một trong những cuộc thi đầu tiên về huy động vốn được tổ chức dành cho các DNNVV tại 5 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm: Việt Nam, Philipines, Myanmar, Indonesia và Campuchia. Đây là sáng kiến do Unkapt và Pennam Partners phối hợp tổ chức nhằm tăng cường khả năng huy động vốn của các DNVVN tại khu vực Đông Nam Á.

Các lĩnh vực đăng ký tham gia

 • Sức khỏe
 • Nước sạch và vệ sinh
 • Năng lượng sạch
 • Tăng trưởng kinh tế
 • Cơ sở hạ tầng 

Điều kiện

 • Là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã đăng ký theo Luật doanh nghiệp
 • Hoạt động trong lĩnh vực tự nhân
 • Được thành lập và hoạt động tại các quốc gia: Việt Nam, Philipines, Myanmar, Indonesia và Campuchia
 • Hoạt động kinh doanh đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững
 • Đang tìm kiến vốn vay trong thời gian tới
 • Không phải là doanh nghiệp do nhà nước sở hữu (trực tiếp hay gián tiếp)
 • Không phải là doanh nghiệp khởi nghiệp 

-------------------

UNKAPT’S CAPITAL MOBILISATION CHALLENGE IS OPEN FOR APPLICATIONS   

Are you an SME in Vietnam that focuses on sustainably developed projects and is making a positive impact locally or in the SEA region? If you fall under the aforementioned sector, we would like to introduce you the Capital Mobilisation Challenge, a recent initiative we have partnered with. In this challenge, Vietnamese SMEs can win up to USD 50,000 in awards, receive tailored technical support to improve their investment readiness level and even raise up to USD 2 million in funding capital. If you are interested in the Challenge, you can apply now at https://cmc.unkapt.capital

 • Deadline: Dec 1, 2017
 • Shortlisting announcement: 22 Dec, 2017

 Sustainable Development Goals

 • Health
 • Water and Sanitation
 • Clean Energy
 • Economic Growth
 • Infrastructure 

Challenge Eligibility Criteria

 • The applicant is a legally registered small or medium enterprise;
 • The applicant is a for-profit private sector operator;
 • The applicant is incorporated and operates in Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines or Vietnam ("Target Countries");
 • The applicant contributes towards selected sustainable development* in at least one of the Target Countries;
 • The applicant is looking at raising debt capital in the near future (refer to the information pack);
 • The applicant is not directly or indirectly owned by any form of government entity; and
 • The applicant is not a start-up.

 

{user_name}