Tạo ý tưởng mới
Seeding Camp 2018 tại TP Hồ Chí Minh
vào 09/04/2018 22:16:37

Nếu bạn mong muốn khởi nghiệp, khao khát muốn giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực giáo dục để tất cả mọi người ở Việt Nam có một nền giáo dục chất lượng và hoàn thiện hơn, mời bạn tham gia Seeding Camp. SEEDING CAMP với chủ đề Quality Education Edition được tổ chức bởi Seed Planter kết hợp với CSIP, với sứ mệnh phát huy tiềm năng của những người trẻ tuổi trong trong việc tạo ra tiến bộ xã hội ở Việt Nam.

Sau khóa học 3 ngày, học viên có thể tạo nên một sản phẩm mẫu (rapid prototype) để test nhu cầu khách hàng, một kế hoạch kinh doanh cơ bản, và biết cách pitch ý tưởng kinh doanh trước khách hàng tiềm năng.

Thời gian: 25-27/5/2018

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Chi phí tham dự: 1,000,000vnđ/người

Link đăng ký: https://airtable.com/embed/shr1R08BhFF8CTpED?backgroundColor=orange

 

{user_name}