Tạo ý tưởng mới
Khóa học Tăng hiệu quả bán hàng
vào 22/05/2018 17:35:05

Ra mắt khóa học Tăng hiệu quả bán hàng dành cho Các Tổ chức Cộng đồng

Đối tượng học viên

Khóa học dành cho Các tổ chức cộng đồng (CBOs) và các Doanh nghiệp xã hội (SE) muốn tăng hiệu quả của việc bán hàng.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Lựa chọn và phân loại khách hàng mục tiêu thông qua trả lời câu hỏi 5W1H
  • Lập kế hoạch tiếp thị bán hàng: tiếp cận, thu hút, chăm sóc và tăng doanh số bằng mô hình 3F

Cấu trúc khóa học:

Bài 0: Tổng quan khóa học

Bài 1: Thị trường khách hàng mục tiệu

1A. Phân khúc khách hàng (Who)

1B. Thấu hiểu khách hàng (What, Why)

Bài 2: Rà soát và điều chỉnh sản phẩm

2.A. Các gói sản phẩm - Các ví dụ về CBOs

2.B. Kỹ thuật tạo gói sản phẩm. Đặc tính sản phẩm và lợi ích khách hàng

Bài 3: Kênh tiếp cận khách hàng

3.A. Kênh bán hàng - When, Where

3.B. Kênh truyền thông

Bài 4: Chăm sóc khách hàng - How

PHƯƠNG PHÁP

  • Minh họa bài giảng bằng cách phân tích các trường hợp thực tế của học viên
  • Hướng dẫn lập kế hoạch hành động và các bước thực hành cụ thể

Mời các bạn xem khóa học tổng quan tại link này:

https://youtu.be/3Xk2IjvGcus

 

{user_name}