Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật

MỤC LỤC

 1. QUY ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN SOIN

1.1.Quy định về tài khoản

 • Quy định về tên Thành viên
 • Quy định về ảnh đại diện
 • Quy định về mật khẩu

1.2.Quy định về việc đăng bài lên SOIN

 •  Về ý tưởng
 •  Về bài viết

1.3.Quy định về việc đặt link trên SOIN

 1. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN, THÔNG TIN RIÊNG CỦA THÀNH VIÊN
 2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA SOIN
 3. CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN
 4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
 5. THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 ---------------------------------------------------- 

1.     QUY ĐỊNH CHO THÀNH VIÊN SOIN

1.1.          Quy định về tài khoản

 • Quy định về tên Thành viên

Định nghĩa: tên Thành viên là những gì Thành viên điền vào phần “Họ tên” khi đăng ký tài khoản tại SOIN. Tên thành viên hiển thị ở dưới ý tưởng do thành viên đó tạo ra và bên cạnh những bình luận của thành viên đó.
Tên Thành viên không được vi phạm quy định về việc đưa thông tin lên diễn đàn, theo điều khoản 1.2.
Xử lý vi phạm: Tên Thành viên có vi phạm quy định được thông báo và nếu không sửa trong vòng 14 ngày thì tài khoản đó sẽ bị xóa bỏ.

 •  Quy định về ảnh đại diện

Định nghĩa: Ảnh đại diện (Avatar) của một người là bức ảnh giúp người đọc trên diễn đàn có một ấn tượng thị giác để nhớ đến người đó.
Nội dung của ảnh đại diện không được vi phạm quy định về việc đưa thông tin lên diễn đàn, nghĩa là thành viên không được phép dùng ảnh đại diện có tính chất đồi truỵ, khêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục.
Xử lý vi phạm: Khi thấy có vi phạm về ảnh đại diện, Người quản trị trang sẽ gửi thư cảnh báo đến Thành viên và ảnh đại diện của Thành viên sẽ bị xóa bỏ

 •  Quy định về mật khẩu 

Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của Thành viên khác cũng như không chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ Thành viên nào khác. Trong bất cứ trường hợp nào, thành viên  sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu của mình trên hệ thống. Nếu thành viên  phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, thành viên  có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

 

1.2. Quy định về việc đăng bài lên SOIN   

 • Về ý tưởng

Tên của ý tưởng cần phù hợp với nội dung, tránh dùng tên một cách chung chung và tên mang tính chất giật gân quá mức gây phản cảm.
Ý tưởng được gửi lên, mọi thành viên đều có quyền gửi bình luận vào đó. Tuy nhiên, từ giai đoạn 2 của hợp phần Cùng sáng tạo trở đi, bản thân người tạo ý tưởng có quyền yêu cầu chỉ có mình hoặc một số thành viên nhất định tham gia vào chủ đề đó.

 •  Về bài viết 


Bài viết ở đây được định nghĩa bao gồm cả ý tưởng, file đính kèm và bình luận trên SOIN.


Về trình bày: Bài viết cần được trình bày sáng sủa rõ ràng, không nên dùng toàn chữ hoa hay chữ viết không có dấu trong tiêu đề cũng như nội dung của bài viết. Người quản trị trang nên nhắc nhở thành viên về việc này, nếu thành viên cố tình viết sai chuẩn nhiều lần mà không phải trường hợp bất khả kháng thì Người quản trị trang có thể can thiệp sửa/xoá bài viết của thành viên.

Về ngôn ngữ: Thành viên cũng không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ suồng sã thái quá trong bài viết. Nghiêm cấm sử dụng chửi thề, tiếng lóng thô tục... trong bài viết.

Về thái độ: Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng Người quản trị, tránh sa vào đả kích cá nhân, lăng mạ xúc phạm người khác, nỏng nẩy, quá khích trên diễn đàn. Người quản trị có thể xem xét các bài viết có thái độ không tốt, dùng những biến thể của các từ tục tĩu, xúc phạm thành viên khác để có biện pháp xử lý.

Về nội dung: Thành viên không:

- Đăng tải, chia sẻ, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả
- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
- Công kích người khác: Chia sẻ, đăng tải thông tin, thông tin, hình ảnh, bình luận có nội dung xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
- Quảng cáo: Chia sẻ, đăng tải thông tin, hình ảnh, bình luận chứa thông tin quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm.
- Khi đăng tải file đính kèm, thành viên không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của Thành viên khác.
Xử lý vi phạm:  Người quản trị trang có toàn quyền xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các bài viết không phù hợp và vi phạm quy định.

1.3. Quy định về việc đặt link trên SOIN   

Theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước SOIN phải chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung được đưa lên (bao gồm cả link sang các trang website khác). Bất cứ trang web nào có nội dung xấu, vi phạm quy định về quản lý thông tin, Thành viên sẽ không được phép đặt link tại SOIN
Xử lý vi phạm:  Người quản trị trang có toàn quyền xóa tạm thời hoặc vĩnh viễn các đường link không phù hợp và vi phạm quy định.

2.       CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN THÀNH VIÊN CUNG CẤP

SOIN có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà Thành viên cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của Thành viên. SOIN sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Thành viên cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Thành viên trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu/quyết định các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp Thành viên vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật.

SOIN cam kết chỉ thu thập, sử dụng thông tin của thành viên vì mục đích điều hành quản trị, hỗ trợ thành viên, không cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp cung cấp theo yêu cầu pháp lý của cơ quan Nhà nước.

Thành viên giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các thông tin, hình ảnh hoặc thông tin khác thành viên  đăng tải. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên SOIN, thành viên đồng ý rằng SOIN sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dung này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ ảnh, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ ảnh cho công việc biên soạn, đưa lên trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của SOIN như đăng tải trên trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.

Thành viên  cũng cho phép Thành viên SOIN quyền sử dụng (không giới hạn) việc chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.


3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA SOIN

Chúng tôi giữ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép thành viên  sử dụng logo, khẩu hiệu, các nhãn hiệu, tên dịch vụ và các sản phẩm trí tuệ khác của SOIN. Đồng nghĩa với điều này, thành viên  đồng ý không trưng bày, không tự ý sử dụng, không nhân danh SOIN để truyền đạt, phân phối, chuyển nhượng... dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của mà không được sự cho phép của chúng tôi.


4. CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN

Thành viên cam kết KHÔNG khiếu nại SOIN (bao gồm đơn vị quản lý và các nhân viên) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ:
- Việc thành viên sử dụng trang web;
- Do thành viên  vi phạm các điều khoản này;
- Do vi phạm các quy định áp dụng cho các nội dung do Thành viên đăng tải;
- Do thành viên  vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
- Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung thành viên  đăng tải gây ra.

 

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

- Chúng tôi khẳng định, việc đăng tải nội dung, chia sẻ các thông tin trên SOIN hoàn toàn xuất phát từ ý chí và quan điểm cá nhân của Thành viên. Chúng tôi tạo môi trường cho Thành viên giao lưu, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của Thành viên cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi Thành viên. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cơ chế chia sẻ thân thiện và hữu ích cho tất cả cộng đồng. Vì thế, hãy chắc chắn rằng thành viên  đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trên SOIN.