Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.5 năm hành trình của những người phi lý

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Tài liệu chia sẻ về kết quả hoạt động của CSIP qua 5 năm phát triển, con đường phát triển của một số mô hình DNXH tiêu biểu, các đối tác đồng hành với CSIP và chia sẻ từ mạng lưới cộng tác viên của CSIP.
Đơn vị thực hiện: CSIP