Thư viện trực tuyến gồm các tài liệu được tuyển chọn về các chủ đề sáng tạo xã hội, doanh nghiệp xã hội, đầu tư tác động, tư duy thiết kế và đo lường tác động xã hội. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được phép tải về các tài liệu này. Nếu bạn có các sách và tài liệu về chủ đề này, SOIN chào đón bạn chia sẻ cho cộng đồng sáng tạo xã hội bằng cách click "tạo mới tài liệu". Các bạn lưu ý chỉ chia sẻ tài liệu có bản quyền.Investing in Innovative Social Ventures: A practice guide (2015)

Người tạo: Kênh ươm tạo sáng kiến xã hội SOIN

Danh mục:  Sáng tạo xã hội

Lượt tải: 0


Tải về


Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn thực hành này chia sẻ những hiểu biết của Nesta và các thực tiễn phát triển liên quan đến việc đầu tư cho tác động xã hội trong các dự án kinh doanh đổi mới.
Các phát hiện chính:
● Tìm hiểu về nhu cầu đổi mới xã hội và vai trò của các dự án kinh doanh và đầu tư
● Đọc về cách Nesta Impact Investments xác định các dự án kinh doanh xã hội để đầu tư, tác động được tạo ra như thế nào và cách đầu tư có thể giúp tăng tác động của các dự án xã hội
● Khám phá các lý do để trở thành một nhà đầu tư cho các dự án kinh doanh xã hội, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định và những gì bạn có thể mang lại các dự án về mặt nguồn lực và khả năng.
● Hiểu thực tiễn trở thành nhà đầu tư, tầm quan trọng của việc đầu tư cùng với những người khác
Hướng dẫn này được thiết kế cho các tổ chức phi tài chính đã bắt đầu hoặc đang cân nhắc việc sử dụng phương pháp tiếp cận đầu tư tác động để tài trợ cho việc phát triển và tăng trưởng các đổi mới xã hội. Nó được xây dựng trên thực tiễn của Nesta Impact Investment, ngoài các hoạt động và kinh nghiệm của Nesta thông qua Innovation Lab, nhóm Chính sách và Nghiên cứu, và kinh nghiệm của một nhà tư bản mạo hiểm.
Introduction:
This practice guide shares Nesta’s insights and developing practice around investing for social impact in innovative new ventures.
Author: NESTA